Arboretum-Heempark Delft: het begin

Het Arboretum-Heempark ligt in het recreatiegebied Delftse Hout. Het park is er om de rijkdom en variatie van planten en dieren aan elke belangstellende te laten zien. Duurzaamheidscentrum De Papaver, direct gelegen naast dit park, heeft daarvoor bijvoorbeeld diverse lesprogramma’s ontwikkeld.

 

Genieten van rust, ruimte en variatie

Door de rust is het ook een plek om stil te genieten. Het park heeft een collectie van naald- en loofbomen (arbor is Latijn voor boom) en van plantenlandschappen, die inheems zijn voor het Hollandse deel van de delta van Rijn, Maas en Schelde.

 

Bij de aanleg in 1967 gold overwegend als uitgangspunt het veenweidelandschap dat hier na de middeleeuwen present was. Om toch de grotere variatie aan landschappen die Holland kent, te laten zien, zijn in het Heempark landschapjes gecreëerd met van elders afkomstige grondsoorten, die soms hun naam gaven aan onderdelen van het park: Graanakker, Berm, Veenplaat, Bloemenweide, Water- en oevergebied en Bosgebied.

 

Voor de bomenverzameling zijn delen van het toenmalige polderterrein opgehoogd, zodat het geheel enigszins heuvelig is.

 

Het park huisvest ook een rijk dierenleven. Op de grond bijvoorbeeld de bekende muizen als voedsel voor de roofvogels, in het water de amfibieën en in de lucht talrijke soorten vogels.

 

Educatieve functie

Sinds de aanleg heeft her park zijn educatieve rol met verve vervuld. Het beheer van het park en de website zijn er op gericht deze educatieve rol te versterken door, op basis van de diversiteit van landschappen, de biodiversiteit te vergroten.

 

Meer dan een halve eeuw van beheer, zorgvuldigheid en verstand van zaken heeft duurzaam wat opgeleverd: een levende encyclopedie. Een prachtig voorbeeld van biodiversiteit voor elke belangstellende.

 

Tekst uit het groene (wandel)boekje “Arboretum-Heempark; een Groene Delftse Ontdekking”, in 2012 in opdracht van Duurzaamheidscentrum De Papaver samen met de Gemeente Delft uitgegeven.