Wollemia nobilis

Het gaat goed met de Wollemia nobilis

In de zomer van 2019 werd door de eigenaar een stek van de Wollemia nobilis aan het Arboretum-Heempark Delft ter adoptie aangeboden. Onze stadsecoloog, Diny Tubbing, schreef daar in augustus 2019 nog een artikel over.

 

Zo leerde ik van haar dat parkwachter David Noble in 1994 in een verlaten regenwoudkloof in de Australische Blue Mountains, op een boomsoort stootte die hij nog nooit gezien had. Plantkundigen identificeerden de tak die hij meebracht als een soort waarvan men dacht dat ze 200 miljoen jaar geleden definitief uitgestorven was. Tot 1994 kende men het geslacht Wollemia enkel uit fossiele vondsten (90 miljoen jaar oud). De soort beleefde haar hoogtepunt in het Jura, bijna 200 miljoen jaar geleden. De ontdekking kwam overeen met het vinden van een nog levende dinosauriër!

 

Er zijn drie verschillende kloven met Wollemia, maar de exacte vindplaats van de bomen is nog altijd geheim. Op het moment van de ontdekking waren er 80 volwassen bomen en ongeveer 300 jonge exemplaren of zaailingen. Sommige van de oudere exemplaren zouden meer dan 1.000 jaar oud zijn. Onze Wollemia nobilis komt als stek uit het arboretum van Kalmthout in België, en de eigenaar heeft hem ons ter adoptie aangeboden.

 

De bomen in de Australische Blue Mountains van het Wollemi National Park groeien op vochtige rotsgronden in een diepe kloof, omgeven door bergen en onaangeroerd woud. Het was dus nog maar de vraag of onze jonge boom gezond zou opgroeien in het Delftse Arboretum-Heempark. Ik was dan ook blij te horen, toen ik gisteren een bezoek bracht aan het park, dat het goed gaat met onze jonge boom. U kunt dat overigens zelf ook constateren. De boom staat in vak O in het park. Op deze website kunt u zijn exactere locatie te vinden onder menukeuze “Het park”.

 

De Wollemia nobilis is een majestueuze naaldboom die in de natuur meer dan 40 meter hoog wordt en een stamdiameter van ongeveer één meter bereikt. Of het exemplaar in ons park ooit zo hoog wordt als in zijn natuurlijke habitat, is nog maar de vraag. De Wollemia voelt zich alvast gelukkig op zijn nieuwe plek dicht in de buurt van een andere bijzondere naaldboom, de Sequiodendron Giganteum, ook Mammoetboom of Reuzensequoia genoemd.

 

De website beheerder

9 december 2020