Waar ben ik, wat zie ik?

Deze week, week 2 van het jaar 2021, hebben we de functie “Waar ben ik, wat zie ik?” aan de website op de mobiele telefoons van het Arboretum-Heempark toegevoegd.

 

Als je bij het park bent aangekomen, kan je deze functie gebruiken door je al wandelend in het park te oriënteren. Zo kan je zien waar je in het park staat, in welk vak en welke boom of struik in je directe omgeving te zien is.  Deze functie is vooral bedoeld om de informatie over wat er in het park te zien is te vergroten. Daarmee heeft het tevens een educatieve functie.

 

De meeste bezoekers van het park komen voornamelijk voor de ontspanning: de rust, de stilte en de sfeer. De informatieve en educatieve doelstellingen (voor mij is dat hetzelfde, maar het onderscheid wordt nog vaak benoemd) van het park willen wij toch ook blijven benadrukken. Want er is nu eenmaal veel te vertellen over het park, haar bomen en struiken.

 

En je kunt er ook veel van leren.

Een boom of struik biedt niet alleen ontspanning. Een boom of struik is ook goed voor het milieu, omdat het bijvoorbeeld CO2 opneemt.

 

Een boom of struik kan voedsel leveren, of bijdragen aan de ontwikkeling van een medicijn. Ook de diversiteit in bomen en struiken is belangrijk, omdat elke boom of struik haar eigen kwaliteiten, sterke punten heeft. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren.

 

Door onze bezoekers daarover te informeren en enthousiast voor te maken, hopen we dat er bewustwording ontstaat en dat mensen nog meer het belang en het plezier van bomen en struiken inzien.

 

Hoe werkt "Waar ben ik, wat zie ik?"

Gebruikers van de functie “Waar ben ik, wat zie ik?” op de mobiele telefoons zullen niet allemaal dezelfde functionele kwaliteit ervaren, omdat dit mede afhankelijk is van de kwaliteit en bereik van de eigen mobiele telefoon.

 

Het helpt sowieso om voorafgaand aan het gebruik je kompas/GPS-ontvanger te kalibreren of de locatienauwkeurigheid te verbeteren. Hoe je dit kunt doen is op Internet te lezen of kijk onder instellingen van je mobieltje.

 

De gebruiker zal in de gaten moeten houden dat de kaart op het Noorden gefixeerd is en blijft tijdens het wandelen door het park. Het is misschien even wennen, maar veel gebruikers zullen er wel uitkomen.

 

De komende periode zullen we allereerst de ervaringen van de gebruikers evalueren en daarna, daar waar nodig en in ons vermogen ligt, de functionaliteit verbeteren. We gaan er van uit dat ook deze functie bijdraagt aan de waardering voor het park en dat wij u voldoende ontspanning en informatie bieden.  In ieder geval blijven we ons daarvoor inzetten.